martes, 20 de abril de 2021

Santiago de Sumio

https://drive.google.com/file/d/1ncZ9hL9kMjgS89ZY7DqeFPco5vehuBuR/view?usp=sharing 

San Estevo de Paleo

https://drive.google.com/file/d/1T0sM0vcPn-eohUzvGbYP6TMd5BSyrhhO/view?usp=sharing

San Xiao de Sergude

https://drive.google.com/file/d/1b4o76wKkjj_i1Tpf2jeIFcsHFYDadQwP/view?usp=sharing 

San Pedro de Quembre

https://drive.google.com/file/d/1Q9qASxus4OhqCmNujKEgo-Pzh3MxXGoR/view?usp=sharing

Prediccións populares do clima na provincia da Coruña

https://drive.google.com/file/d/1srHipZZeN_qpXdix13Ph4GZIGaFSgADh/view?usp=sharing 

San Martiño de Tabeaio. Carral

 https://drive.google.com/file/d/1XPuIwM0AXlrd-IQowucQaJCMP8-aM0ed/view?usp=sharing

Sintomatoloxía e curación das enfermidades tradicionais nas mariñas coruñesas (II)

https://drive.google.com/file/d/1Bc-C6Cb15ipraW1jEgRG6sEOOppygO5Q/view?usp=sharing